Meistä

Voiko eläintä kertoa? Eläinten käsitteellistämisen haasteet tieteissä ja taiteissa

Tapa, jolla ei-inhimillisiä eläimiä kerrotaan, kuvataan tai muutoin käsitteellistetään, on niiden yhteiskunnallisen aseman ja kohtelun ytimessä. Esimerkiksi eläimiä koskevat kulttuuriset kertomukset, mediassa tai oppikirjoissa toistuva eläinkuva sekä tieteen eläinkäsitykset vaikuttavat voimakkaasti ihminen-eläin-suhteeseen.

”Voiko?” on työryhmä, joka keskittyy eläimiä koskeviin käsitteellistämisen metodeihin. Peruskysymyksenä on, mitkä metodit edesauttavat eläinten olemuksen, mielen tai perspektiivin tavoittamista. Voisiko tieteen eläimiä koskevia selittämisen metodeja uudistaa? Tavoittaako kuvataide jotakin sellaista, mitä tieteellinen selitystapa jättää ulkopuolelle? Entä voiko kielestä rakentuvalla näytelmällä ja myöhemmin näyttämön todellisuudella tavoittaa inhimillisen kokemuksen vierellä olevaa ei-inhimillistä todellisuutta? Mitä on eläinten ei-kielellinen ymmärtäminen? Voiko eläintä ”sinällään” tavoittaa?

Työryhmä yhdistää filosofiaa, sosiologiaa, folkloristiikkaa, runoutta, kuvataiteita ja esitystaiteita valottaen tutkimusaihetta siten monesta näkökulmasta. Siihen ottaa osaa sekä tutkijoita että taiteilijoita. Työryhmään sisältyy myös Koneen Säätiön rahoittama, samanniminen hanke.

Tällä sivustolla Voiko? esittelee eläinten käsitteellistämiseen liittyviä näkemyksiä ja kysymyksiä sanoin, kuvin ja liikkein.

Työryhmän jäsenet: Elisa Aaltola, Matilda Aaltonen, Laura Gustafsson, Pauliina Haasjoki, Outimaija Hakala, Liisa Kaski, Pipsa Lonka, Salla Tuomivaara

Osa Voiko-hankkeesta on saanut Koneen Säätiön tukea.